ئاگەهداری

سه‌باره‌ت لێكدانا پارچه‌زه‌ڤیا ژماره‌ (٣ / ٤٩٨) كه‌رتێ ٦٠ شاخكێ ب روویه‌رێ (٢٦٠م٢) دگه‌ل جادا گشتی یا ژماره‌ (٣ / ٣٧٩) ل هه‌مان كه‌رت ،رادگه‌هینن بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ لدیف یاسا یا ژماره‌ ( ٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونێ یان پێشنیارا خو پێش كێش سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا و پشتی ماوێ ئاگه‌هداریێ ب دوماهیك دهێت ماف نامینیت بو دیاركرنا نه‌رازیبون و پێشنیارا .............. دگه‌ل رێزگرتنێ

سه‌باره‌ت نه‌خشێ روهنكری (دیاركرنا بكارئینانێ) یێ هاتیه‌ دروستكرن بو بلوكێ پارچه‌زه‌ڤیا ژماره‌ (٢ / ٢١٣٩ ) كه‌رتێ ٤٥ ماسیك كو بكارئینانا وان (خزمه‌ت گوزارینه‌) و پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (٢ / ٢١٣٧) هاتیه‌ نیشانكرن بو (سوپرماركێت )

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( ٨ دكانا ئه‌وێن دكه‌ڤنه‌ نێزیك قوچ سه‌نتر)  بو ماوێ (٣) سالا و لدویف یاسا ژماره‌ ٣٢ یا سالا ١٩٨٦ هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (١٥) روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت و تامیناتێت یاسای ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ زێده‌كرن بو بكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی نه‌ 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (٨ / ١٨٥١) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب رووبه‌رێ (١٩٥٦م٢) ب كارئینانا وێ بو مه‌ره‌ما (گوره‌پانا راوه‌ستاندنا ترومبێلێن بارهه‌لگر) بو ماوێ (١) سال هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت و تامیناتێت یاسای ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ زێده‌كرن بو بكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی نه‌ 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (٨ /١٣٠٤) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب رووبه‌رێ (٢٠٠م٢) هاتیه‌ ته‌رخانكرن بو (جهێ ژێك ژێكرنا ترومبێلان ) بو ماوێ (٣) سالا و لدویف یاسا یا ژماره‌ ٣٢ یاسالا ١٩٨٦ هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت و تامیناتێت یاسای ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ زێده‌كرن بو بكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی نه‌ 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوك بو جارا دوێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا (جهێ رێڤه‌به‌ریا گشتی یا باژێرڤانیان یێ كه‌فن كو هاتیه‌ ته‌رخانكرن بو گوره‌پانا راوه‌ستاندنا ترومبێلان  بو ماوێ (١) سالا و لدیف ژماره‌ ٣٢ یا سالا ١٩٨٦، هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (١٥) روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت و تامیناتێت یاسای ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ زێده‌كرن بو بكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی نه‌ 

سه‌باره‌ت گهورینا بكارئینانا پارچه‌زه‌ڤیا ژماره‌ (٢ /١١٨٣) كه‌رتێ ٨٦ ئێتێت ژ (نیشته‌جیبون بو جاده‌) ژبو چاره‌سه‌ركرنا ئاریشا راوه‌ستانا ئاڤێ ل هنده‌ك جادان ل ڤی كه‌رتی ،رادگه‌هینن بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ لدیف یاسا یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونێ یان پێشنیارا خو پێشكێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا و پشتی ماوێ ئاگه‌هداریێ ب دوماهیك دهێت ماف نامینیت بو دیاركرنا نه‌رازیبون و پێشنیارا .............. دگه‌ل رێزگرتنێ

سه‌باره‌ت نه‌خشێ راستڤه‌كرنا پارچه‌زه‌ڤییێن ژماره‌ (٦ / ١٦٧) و (٦ / ١٦٩)كه‌رتێ ٧٨ دهوكا باشور و (١٧٤) كه‌رتێ ٤ دهوك و ده‌وروبه‌رێن وان ،رادگه‌هینن بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ لدیف یاسا یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونێ یان پێشنیارا خو پێشكێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا و پشتی ماوێ ئاگه‌هداریێ ب دوماهیك دهێت ماف نامینیت بو دیاركرنا نه‌رازیبون و پێشنیارا .............. دگه‌ل رێزگرتنێ

ئاگه‌هداریا هه‌می هاوولاتیان دكه‌ین كو رێڤه‌به‌ریا باژێرڤانیا روژهه‌لات دێ هێته‌ ڤه‌گوهاستن ژبو جهێ خویێ نوی ل تاخێ نزاركێ ته‌نیشت رێڤه‌به‌ریا گشتی یا كاروبارێت شه‌هیدان و ئه‌نفالكریان هه‌ر ١٢ / ٤ هه‌تا ١٦ / ٤ / ٢٠١٥ 

دگه‌ل رێزگرتنێ ..................

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكرا هێته‌ كرن ل سةرپارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (٦٤ / ١٢ ) كه‌رتێ (٨٥ نزاركێ ) ب روبه‌رێ ( ٦٠٠م٢) بو مه‌ره‌ما بكارئینانێ وه‌ك (كوگه‌ه )  بو ماوێ (٣) سالا ، هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت و تامیناتێت یاسای ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ زێده‌كرن بو بكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی نه‌ 

Pages